Абитуриенти

Абитуриентски бал на Михаела

Абитуриентски бал на Вили

Абитуриентски бал на Мартина

Индивидуален бал на Стефан